ERT45R_MONO_DETEQ_hu

Public Channel / Hungarn

4975 views
0 Likes
0 0

Share on Social Networks

Share Link

Use permanent link to share in social media

Share with a friend

Please login to send this document by email!

Embed in your website

Select page to start with

2. CO VE C - T COVEC-F1 / F 2 DP C - N VE-ED C VE-H DK H , M , P ,R VP44 , VR3 0 ECD-V3 / V 4 E C D-V 5 DP21 0 CP1 , CP 3 DFP1 , DFP 2 HP 3 S IEMEN S B OSCH D ELPH I ZEXEL DEN SO S IEMEN S E R T 4 5 R A vizs g á lat működtetők t ő l (mint induk magas nyomású , common befecskendezé s i r e nd s z e r e in vezérléssel. újdonsá g az elektronikus ve z é r l é s ű diesel p um p á k tes z tel ésében A DETEQ megalkotta mindezt az ERT45R mûszerrel. A teszter képes felismerni és olvasni a jeleket különbözõ jeladóktól illetve képes kivezérelni az adott mûködtetõket, mint az autókban található ECU. M ind e n di esel s z a k s z e r v i z ol y an rendszert szeretne , a mi egymagában ké p es tesztelni a Bosch, Del p hi, Denso, Siemens és Zexel elektronikus vezérl é s û és common rail pumpákat. VEZ RL É Ű VEZ Ű CO MM O N RAI L E R T 4 5 R A rendszer, ahol fő a sokoldalú on any alkalmazhatóság.

1. B O B B O S C H C C Z E Z Z X E E E X X L E E Z E Z Z L D E L P H I B O S C H D E L P H I D E N S O S I E M E N S B O S C H D E N S O O D E L E E P I V E V V - V H D H , H H , P , P P C O C C V E V V - T O / F / / D P C - N C P 1 , C P 3 D F P 1 , D F P 2 P P H P 3 S I E M E N S V P 4 4 , V R 3 0 E C D - V 3 V V / 3 V / D P 2 P P 1 0 - D E T E Q 2 0 0 7 - 2 0 1 0 - a l l r i g h t s r e s e v ERT45R ERT45R N A L Ó Ó G V E Z É R L É S Ű D I E S E L P U U M P Á K C O M M O N R A I L D I E S E L P U M P Á K D I G I T Á L I S V E Z É R L S Ű D I E L P U M P Á K újdonság az elektronikus vezérlésű diesel pumpák tesztelésében

Views

 • 4975 Total Views
 • 3680 Website Views
 • 1295 Embedded Views

Actions

 • 0 Social Shares
 • 0 Likes
 • 0 Dislikes
 • 0 Comments

Share count

 • 0 Facebook
 • 0 Twitter
 • 0 LinkedIn
 • 0 Google+

Embeds 1

 • 109 www.deteq.com